Aktiviteter och äventyr i Råne älvdal.

 

Malmens Väg vinter 2014 -

Nu rustad för ett nytt äventyr!

Sträcka Niemisel - Nattavaara är trampad och sladdad flera gånger och öppen. På den nedre delen från Niemisel upp till Spiken är snötillgången inte så bra så ni bör ta det extra försiktigt. Håll er till  till leden över myrarna. Kan finnas vind- och värme vakar.

Ni kan följa det löpande arbetet med sladdning, mm på Facebook grupp Malmens https://www.facebook.com/grups/98695646832/

Läs mer här 

 

Boende/Konferens

I Råne älvdal finns flera fina boendealternativ. Välj bland stugor och hotellrum.

På de flesta ställen serveras det också god mat. De olika företagen har också olika aktiviteter. Som exempel hundspann eller renspannturer.

Läs mer här »

 

Upplevelserna väntar !!

Skotersafari i Råneälvdal

Upplev det bergiga skogslandet och de fria vidderna i Råne Älvdal. Stora möjligheter att få se älgar, renar och skogsfågel.

 Läs mer här » 
 

 

 

 

Visit Råne River

VISIT Råne River är ett EU projekt , syfte är att samordna turismnäringen i Råne Älvdal genom att bygga upp ett väl fungerande nätverk där turismnäringen styr och samverkar för en hållbar utveckling av besöksnäringen i älvdalen.

Råne älv är Sveriges största skogsälv, 21 mil lång och sträcker sig genom 4 kommuner.
Källsjön till Råneälven är Råneträsk, vid Dundrets fot. Älven har flera biflöden varav Rörån/Livasälven, som rinner in i Överstbyträsket är det största. Råneälvens karaktär delas in i två skilda landskapstyper- skogslandet och jordbruksbygd.

Älvdalen har sedan urminnes tider nyttjats av människor för sin bärgning och levene.
En levande skogsrenskötsel, skogsbruk, dagens friluftsbetonade jakt och fiske.
Råneälven har fram till 1965 nyttjats för timmerflottning. Spår och lämningar efter detta kan ses på olika ställen längs älven. Återställning av lekbottnar har gjorts i älvens biflöden.
Älven har ett bra bestånd av gädda,gös braxen och lax.

 Bilder från Råne älvdal

Turist i Råne älvdal
Same CreActive Adventure